Zamknij
REKLAMA
drobne prace magazynowe
StPr/23/0150
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

1.Obsługa kancelaryjna szkoły, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 2.Obsługa centrali telefonicznej. 3.Obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserokopiarka i inne) oraz przestrzeganie przepisów instrukcji obsługi w tym zakresie. 4.Obsługa interesantów. 5.Obsługa poczty e-mail, obsługa e-PUAP, e-dziennika, SIO. 6.Redagowanie i przepisywanie pism zleconych przez dyrektora szkoły. 7.Prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, przygotowywanie świadectw, duplikatów świadectw, identyfikatorów dla uczniów itp.). 8.Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami. 9.Przygotowywanie dokumentacji z przebiegu kształcenia do pracy za granicą. 10.Prowadzenie księgi uczniów oraz rejestrów wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji. 11.Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 12.Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych, 13.Redagowanie pism dotyczących uczniów i absolwentów na wniosek urzędów i innych instytucji. 14.Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej. 15.Prowadzenie korespondencji z nauczycielami i słuchaczami za pośrednictwem e-dziennika. 16.Prowadzenie ewidencji każdorazowej zmiany planu lekcji. 17.Przygotowanie dokumentacji na Radę Pedagogiczną. 18.Umawianie i awizowanie interesantów do dyrektora szkoły. 19.Umawianie dyrektora na wizyty służbowe. 20.Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów dot. naboru do szkoły. 21.Prowadzenie i obsługa składnicy akt szkoły. 22.Współpraca z głównym księgowym i kierownikiem gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w druki. 23.Zastępowanie kierownika gospodarczego w czasie jego nieobecności. 24.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. Praca biurowa przy komputerze w siedzibie Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 53. Praca w godzinach od 7:00 do 15:00 (dyżur wg grafiku w co drugą sobotę miesiąca).
StPr/23/0148
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

staż w salonie fryzjerskim
StPr/23/0138
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Psycholog
StPr/23/0142
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Woźna
StPr/23/0141
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

obsługa kuracjuszy i pacjentów na sali jadalnej i w restauracji, 2-zminy:6-14, 12-20
StPr/23/0144
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prace montażowe
StPr/23/0129
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

sprzedaż art. metalowych i elektronarzędzi
StPr/23/0127
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie rachunków bankowych wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń rozrachunków publiczno-prawnych i z kontrahentami, prowadzenie ewidencji i rozliczeń z właścicielami, prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych
StPr/23/0135
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 759 PLN

Ewidencja faktur zakupu, wystawianie faktur sprzedaży, rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, znajomość w powyższym zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych
StPr/23/0134
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 759 PLN

REKLAMA