Zamknij
REKLAMA

przygotowywanie mięs, surówek i garmażerki
StPr/19/2280
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

montaż rurociągów
StPr/19/2286
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2019
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa samochodu ciężarowego i montaż rurociągów
StPr/19/2287
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2019
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - obsługa kancelaryjna placówki, - przyjmowanie i rejestrowanie dokumentacji wpływającej i wychodzącej, - dokonywanie zmian adresowych w systemach informatyc
StPr/19/3607
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

montaż stolarki na terenie kraju
StPr/19/2267
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 14,7 PLN

staż w biurze geodezyjnym
StPr/19/2255
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń. Warunki pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowi
StPr/19/3550
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców bursy
StPr/19/2263
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

-prowadzenie spraw kadrowych, obsługa systemu informacji oświatowej, obsługa sekretariatu, współpraca z MOPS, zakupy w ramach zamówień publicznych
StPr/19/2262
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - zajęć praktycznych w zawodzie: technik mechatronikj; wymiar etatu (pensum) - 20h.
StPr/19/2258
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 2 250 - 3 483 PLN

REKLAMA

© ki24.info | Prawa zastrzeżone