Zamknij
REKLAMA

Trudna walka o alimenty – wszystko, co musisz wiedzieć

11:34, 24.09.2018 | Materiały partnera
Skomentuj

Choć prawo zobowiązuje rodzica do utrzymywania swoich dzieci, często dochodzi do zaniedbań względem tego obowiązku. Co należy zrobić w takiej sytuacji i jak uzyskać alimenty, by móc zatroszczyć się o dobro swoich najbliższych?

 

Obowiązek alimentacyjny – nie tylko względem niepełnoletnich

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Może wynikać też z powinowactwa albo małżeństwa. Najczęściej spotykanym przypadkiem okazuje się jednak obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Zgodnie z polskim prawem rodzice muszą zapewnić swojemu dziecku środki utrzymania do czasu, aż będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, niezależnie od wieku. Wyjątkiem okażą się sytuacje, gdy dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Wspomniane zobowiązanie nakłada się na rodzica od momentu narodzin potomka do czasu jego usamodzielnienia się, które nie zawsze wiąże się z osiągnięciem pełnoletności.

 

Rozwiązanie polubowne

 

Jeżeli dziecko lub rodzic (w imieniu dziecka) zamierza domagać się alimentów, warto rozpocząć ubieganie się o świadczenia poprzez wystosowanie przedsądowego wezwania do polubownego zakończenia sprawy. Zdarza się, że postępowanie sądowe trwa długo i wywiera negatywny wpływ na relacje rodzinne. Szybszym i mniej inwazyjnym sposobem rozwiązania sporu o alimenty będzie wezwanie na piśmie zobowiązanego do alimentów do ich dobrowolnej zapłaty bądź do zawarcia ugody przed mediatorem lub notariuszem. W wezwaniu trzeba wskazać proponowaną kwotę alimentów i uargumentować jej wysokość.

 

Pozew o alimenty – co powinno się w nim znaleźć?

 

W przypadku odmowy na wezwanie do dobrowolnej zapłaty albo innej problematycznej sytuacji – np. braku kontaktu lub złych relacji z osobą zobowiązaną do alimentów – należy przygotować pozew. Pomoc prawną w zakresie alimentów świadczy adwokat rodzinny, który w swojej pracy kieruje się w szczególności dobrem małoletnich dzieci. Specjalista ten pomoże w sporządzeniu pozwu i innych dokumentów, a także udzieli potrzebnych rad na każdym etapie sprawy. Należy przede wszystkim pamiętać, że w pozwie trzeba oznaczyć sąd, powoda (osobę na, rzecz której domagasz się alimentów) i pozwanego (osobę, od której domagasz się alimentów), dochodzoną kwotę świadczenia, dzień, od którego alimenty mają być płacone oraz termin i formę ich płatności. Najlepiej wnosić o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Oprócz żądania głównego pozew o alimenty może zawierać wiele innych wniosków, ponadto powinien przedstawiać należytą argumentację, dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, by nie pominąć żadnych kluczowych kwestii.

 

Postępowanie sądowe w sprawach alimentacyjnych – jak przebiega?

 

Pozew o alimenty składa się w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. Dziecko pełnoletnie występuje w sprawie samodzielnie, w imieniu potomków poniżej 18 roku życia powództwo wnosi ich przedstawiciel ustawowy. Co istotne, do pozwu należy dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku. Sąd wydaje orzeczenie w sprawie alimentów po przeprowadzeniu rozprawy, na podczas której przesłuchuje strony i zgłoszonych świadków. W toku postępowania dopuszczalne są dowody w postaci dokumentów prywatnych i urzędowych potwierdzających przedstawiane stanowisko i wyjaśniających okoliczności sprawy, a także akt poprzednich spraw alimentacyjnych i rozwodowych. Sąd nie pozostaje związany żądaniem pozwu, co oznacza, że stosownie do okoliczności ma prawo orzec alimenty w kwocie wyższej niż żądana w pozwie. Wyrokom nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów (mimo wydanego orzeczenia) uchyla się od obowiązku, uprawniony do otrzymywania świadczeń może zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 

Niestety najczęstszym sposobem egzekwowania alimentów okazuje się postępowanie sądowe. Sprawa o alimenty zawsze budzi emocje, wiąże się ze stresem i okazuje się bardzo trudna dla każdej ze stron postępowania, dlatego warto przed jej rozpoczęciem znaleźć adwokata, który udzieli pomocy i wsparcia w trakcie negocjacji, rozpraw i kompletowania dokumentów.

undefined

(Materiały partnera)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ki24.info | Prawa zastrzeżone