Zamknij
REKLAMA

Co to jest upadłość konsumencka?

13:13, 16.04.2019 | Materiały partnera
Skomentuj

Upadłość konsumencka jest postępowaniem upadłościowym wszczętym wobec osoby fizycznej, która nie posiada działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim jednak pozwala osobom, które nie potrafią spłacić swoich długów rozpocząć nowy etap w życiu i uregulować należności.

Jak wygląda plan postępowania upadłościowego?

Jeśli konsument podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, musi udać się do sądu rejonowego z wydziałem gospodarczym ds. upadłościowych. Następnie sąd sprawdzi jego faktyczny stan zadłużenia, porównując go z zapisami PU. Jeśli okaże się, że zadłużenie nie powstało na skutek rażących uchybień i zaniedbań ze strony konsumenta, sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z prawem, majątek konsumenta stanie się wówczas tzw. masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk. Majątek zostanie spieniężony i w ten sposób wierzyciele otrzymają część należności. Przed ostatecznym umorzeniem części długów, zostaje określony plan spłaty wierzycieli. Po jego realizacji, niezaspokojone w toku postępowania długi zostają umorzone. Upadłość konsumencka jest bardziej przyjaznym rozwiązaniem niż postępowanie egzekucyjne, mimo, że konsument zostaje pozbawiony swojego majątku.

Co wchodzi w skład masy upadłościowej?

Masą upadłościową jest majątek zadłużonego. Zalicza się do niej nieruchomości oraz akcje, udziały w firmach i część wynagrodzenia. Pod uwagę brany jest stan majątkowy z dnia ogłoszenia postępowania oraz majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Syndyk może zainteresować się również masą spadkową czyli wspólnym majątkiem małżonków. Dokładny opis masy upadłościowej znajduje się w PU, a szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej dostępne są na: https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/. Utrata majątku jest skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z prawem, zadłużony może starać się o środki na wynajem innego lokalu, jeśli jego mieszkanie lub dom zostały zajęte przez syndyka. Konsument nie może popaść w stan bezdomności. Istnieje również możliwość wyłączenia pewnych rzeczy z masy upadłościowej. Przykładem jest samochód, jeśli tylko nie ma on znaczącej wartości pieniężnej, a dla konsumenta ma dużą wartość użytkową. Z racji tego, że proces upadłościowy ingeruje w majątek wspólny, małżonek zadłużonego może domagać się należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Tylko rozdzielność majątkowa podpisana minimum dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, może uchronić część majątku od zajęcia przez syndyka.

Korzyści z ogłoszenia upadłości

Mimo, że podczas postępowania upadłościowego konsument traci majątek, zyskuje spokój psychiczny i zostaje oddłużony. Należy pamiętać, że postępowanie komornicze ma charakter windykacyjny i jest prowadzone do momentu odebrania wszystkich należności przez wierzycieli. Koszty ogłoszenia upadłości są natomiast niewielkie, jeśli konsument nie ma majątku. Musi on jedynie zapłacić 30zł za złożenie wniosku w sądzie.

(Materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ki24.info | Prawa zastrzeżone