Zamknij
REKLAMA

Za wywóz śmieci zapłacimy dużo więcej. Radni przegłosowali podwyżkę

14:28, 17.12.2018 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

Od 1 kwietnia 2019 r. zapłacimy więcej za śmieci. Podwyżka będzie znacząca i dotknie wszystkich mieszkańców Inowrocławia.

Punktem wyjścia do podwyżek za wywóz odpadów jest sposób naliczania opłat. Dotychczasowy podział na gospodarstwa domowe jedno- i wieloosobowe zastąpi mnożnik kwoty bazowej w oparciu o liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie. Sama kwota zwiększy się znacząco. Po podwyżce za śmieci zapłacimy 17 zł od osoby za odpady segregowane lub 34 zł za zmieszane.

[ZT]11269[/ZT]

Poniżej publikujemy w całości treść przesłanego przez Urząd Miasta komunikatu w tej sprawie wraz z wyjaśnieniami powodów zmian.

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska rozważała m.in. wprowadzenie w Inowrocławiu nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość nowych stawek. Uchwała wejdzie w życie od kwietnia 2019 r.

Czego dotyczy uchwała?

 • metoda ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana dotychczasowej metody,
 • stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana obowiązujących stawek,
 • stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – bez zmian.

Przyczyny wywołania uchwały

Orzeczenia sądu wskazują, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, nie ma możliwości, jak to było do tej pory, różnicowania opłat w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego. Miasto nie po raz pierwszy podchodzi do zmiany metody i stawek w zakresie gospodarowania odpadami.

Prezydent informował radnych poprzedniej kadencji o konieczności zmiany systemu i po dyskusji zaproponował metodę naliczania opłaty od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Radni wstępnie zaakceptowali pomysł i uznali go za najbardziej sprawiedliwy – w myśl zasady – im więcej mieszkańców, tym więcej odpadów.

Projekt uchwały został zaplanowany w porządku obrad marcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Radni zdecydowali jednak o zdjęciu tego projektu z planu spotkania. Bez wątpienia nie załatwiło to problemu i zmusiło do ponownego złożenia projektu uchwały w tej sprawie.

NOWA METODA

Nowy system zakłada opłatę w zależności od liczby mieszkańców danej nieruchomości.

Dlaczego taka metoda?

 • wychodząc z założenia, że im więcej osób w mieszkaniu, tym jest więcej wytwarzanych odpadów, metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa, spośród tych, które dopuszcza ustawodawca,
 • gwarantuje najniższe koszty dla osób samotnych,
 • proporcjonalna do wytwarzanych odpadów,
 • metoda prosta i czytelna dla mieszkańców.

NOWE STAWKI

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

To znaczy, że na Miasto nałożony jest obowiązek finansowania systemu gospodarowania komunalnymi tylko i wyłącznie z opłat pobieranych na ten cel od mieszkańców. Nie wolno tego systemu dofinansowywać z innych środków budżetowych. Dlatego też wysokość stawek musi być uzasadniona ekonomicznie. Zapisy ustawy uniemożliwiają wykorzystywanie środków z tytułu opłaty za odpady na jakiekolwiek inne cele. Przestrzeganie wspomnianych przepisów jest kontrolowane przez ograny zewnętrzne.

Główne przyczyny wprowadzenia nowych stawek:

Przyczyny finansowe niezależne od samorządu:

 • wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy cen m.in. paliw (27 %), gazu (18%), opłaty za korzystnie ze środowiska (21,5%), wzrost kosztów odbioru w celu unieszkodliwienia części odpadów (do 208 %),
 • planowane przez rząd ogromne podwyżki cen prądu na 2019 i innych surowców,
 • systematycznie rosnące koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
 • wzrost kosztów obowiązkowego ubezpieczenia – o ok. 130%
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa organizacyjnego systemu zbiórki odpadów,
 • konieczność zapewnienia „samofinansowania się” systemu.

Wysokość stawek:

Stawki w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają wynieść:

17 zł za odbiór odpadów segregowanych;

34 zł dla tych, którzy odmówili przekazywania odpadów segregowanych.

Ustalenie wysokości stawek – skąd takie kwoty?

W 2018 r. sfinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosło ok. 11 mln zł. W tym roku już wystąpił wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów o ok. 0,5 mln zł. W 2019 r. nastąpi wzrost o ok. 1,5 mln zł. Policzyliśmy w związku z tym, ile w przyszłym roku potrzeba pieniędzy na sfinansowanie tego systemu. W sumie koszty roczne osiągają ok. 13 mln zł (z nieruchomościami niezamieszkałymi).

Wysokość opłaty od każdego mieszkańca została wyliczona poprzez podzielenie kwoty 13 mln na liczbę zadeklarowanych (nie mylić z zameldowanymi) mieszkańców oraz biorąc pod uwagę liczbę osób płacących nam systematycznie za gospodarowanie odpadami.

Radni przyjęli dzisiaj w tej sprawie uchwały. Nowa metoda i stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.

Mieszkańcy danej nieruchomości będą zobowiązani złożyć deklarację, wskazując liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli pobrać deklarację ze strony www.inowroclaw.pl, www.bip.inowroclaw.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36 oraz w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, dodatkowo zostanie im dostarczona przez firmę wraz z obiorem odpadów – po 1 stycznia 2019 r. – i wypełnioną będą zobowiązani złożyć do 15 lutego 2019 r. Natomiast w budynkach wielomieszkaniowych, sprawami deklaracji zajmą się ich zarządcy.

Jeżeli sytuacja rodzinna będzie uniemożliwiała wnoszenie opłat, to przypominamy, że po powstaniu zadłużenia, istnieje możliwość złożenia wniosku o zastosowaniu ulgi poprzez np. umorzenie części zaległych zobowiązań.

Podobny system obowiązuje od kilku lat w zdecydowanej większości miast i gmin w Polsce.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (11)

PrastPrast

14 2

No i bum! Jak to pisze "nasz" poseł... Z jednej strony słusznie - kto śmieci, ten płaci, ale cena wydaje się nieco wysoka.
Pytanie, jak to jest naprawdę z tą segregacją i ilu ludzi musi nie płacić, że reszta ma tak wysokie ceny? 15:11, 17.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SwSw

8 11

No i radosna nowina po wyborach ,jak znam życie nie ostatnia!!!! 18:14, 17.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Marek pineskaMarek pineska

4 10

i będą pineski 19:20, 17.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wronawrona

14 1

Złotówa da na pinezki i będziemy czekali na trupa :) 00:02, 18.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wielkiebumwielkiebum

12 3

Zapłata za odpady segregowane..hmm jakby nie patrzał to kwota jest z kosmosu jak na jedną osobę piszę o takich odpadach bo segreguję uczciwie i tak się zastanawiam czy dobrze robię,bo i tak radni zrobią co chcą mają w nosie nasze marne dochody .. 11:09, 18.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obserwator Obserwator

10 3

Gdzie są radni opozycji ? gdzie jest radny Wroński miał walczyć obiecał że zrobi wszystko żeby nie dopuścić do takiej sytuacji i co wypiął się na wyborców a może znów pojechał w delegację gdzie jego wierny giermek złotówa, dowiedziałem się że znów ma kłopoty w prokuraturze to nigdy nie zmądrzeje jakim cymbałem był takim pozostanie jak wiecznym kandydatem na radnego 13:01, 18.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

11 2

Nie biadolić tylko płacić. Inowrocławianie tak wybrali. Trzeba przecież zapłacić za wiaty urlop Prezydenta. Smieci to tylko pretekst do następnych podwyżek. 16:33, 18.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tusiektusiek

8 3

Podziękujecie PISowi za te podwyżki, nie władzom miasta. Możecie juz teraz to zrobić, pozostałw podziękowania składajcie przy kolejnych wyborach. 12:25, 19.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jerzy SJerzy S

3 7

Chcieliście PO to teraz płaczcie i płaćcie dobrze Wam tak mnie to zwisa jak 100kg kitu .


l 18:13, 19.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do pisowskich trollido pisowskich trolli

4 1

Podwyżki opłat , to efekt "polityki"pisowskiej, więc odp... się od miasta. 20:32, 20.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Zwykłyrobol Zwykłyrobol

2 1

A może by tak najpierw zobaczyć ile powinno być odpadów odebranych A ile tak naprawdę pracownicy przywoza do utylizacji. Bo z tego co mi wiadomo to pracownicy odbierają więcej śmieci niż powinni, A przecież każdy brał tylu litrowy pojemnik ile produkuje śmieci. W konsekwencji częściej jeżdżą na wysypisko. 18:29, 21.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA