Zamknij
REKLAMA

Za taką jazdę słono zapłacisz. Taryfikator mandatów i punktów karnych 2018

11:46, 11.01.2018 | Natalia Seklecka Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu #ZawszeNaCzasie
REKLAMA
Skomentuj
Za korzystanie z telefonu w czasie jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł. Fot. depositphotos

2018 rok nie przyniósł zapowiadanych zmian w taryfikatorach mandatów i punktów karnych. Ważną zmianą będzie jednak likwidacja szkoleń, które pozwalają kierowcom zredukować liczbę punktów karnych.

Taryfikator mandatów na 2018 rok zawiera wszystkie kary, które mogą zostać nałożone na kierowcę samochodu osobowego, który zostanie złapany na popełnieniu wykroczenia. Najwyższe mandaty – do 500 zł – grożą za przekroczenie dozwolonej prędkości o 51 km/h i więcej oraz mijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Taryfikator punktów karnych również pozostał niezmieniony. Nowością jest jedynie wprowadzenie ograniczenia do 10 liczby punktów karnych za popełnienie kilku wykroczeń. 4 czerwca wejdą również w życie nowe zasady redukowania ich. Kierowcy stracą możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych podczas specjalnego szkolenia (pozwala ono zredukować liczbę punktów o 6). Od czerwca osoby, które przekroczą dopuszczalny limit 24 punktów nie będą jednak od razu pozbawiane prawa jazdy, a zostaną skierowane na 28-godzinny kurs reedukacyjny. Jeśli kierowca w ciągu 5 lat po odbyciu takiego szkolenia ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.

Poniżej przypominamy wysokość mandatów i ilość punktów karnych, które grożą za często popełniane wykroczenia.

Taryfikator mandatów:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1):

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł(art.19 ust.2 pkt 2)

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł (art.39 ust.1)

Przewożenie dziecka w pojeździe:

 • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 5 lub art.39 ust.3),
 • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 4).

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3)

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł (art.45 ust.2 pkt 1)

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł (art.17 ust.2)

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł (art.18 ust.1)

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł (art.22 ust.6 pkt 4)

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł (art.22 ust.4)

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł (art.26 ust.3 pkt 2)

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł (art.28 ust.3 pkt 4)

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.26 ust.3 pkt 1)

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł (art.24 ust.11)

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł (art.26 ust.1)

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 1)

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 1)

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 2)

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.22 ust.6 pkt 2)

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł (art.51 ust.1)

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł (art.51 ust.1)

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł (art.63 ust.1)

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł (art.3 w zw. z art.4–7)

Pijani znów na naszych drogach. Rekordzista miał 3,6 promila! Czytaj więcej

[ZT]7971[/ZT]

Taryfikator punktów karnych:

Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 pkt. karnych

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt. karnych

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – 10 pkt. karnych

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 pkt. karnych

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 pkt. karnych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt. karnych

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt. karnych

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 8 pkt. karnych

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 6 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej – 6 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu – 6 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym – 6 pkt karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom – 6 pkt karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu – 5 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu – 5 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania – 4 pkt. karne

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 pkt karnych

Naruszenie zakazu zawracania – 5 pkt. karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • o ponad 50 km/h – 10 pkt. karnych
 • od 41 do 50 km/h – 8 pkt karnych
 • od 31 do 40 km/h – 6 pkt. karnych
 • od 21 do 30 km/h – 4 pkt. karne
 • od 11 do 20 km/h – 2 pkt. karne

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 3 pkt. karne

Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt karnych

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt. karne

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt. karne

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu – 4 pkt. karne

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu – 2 pkt. karne

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 3 pkt. karne

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia – 3 pkt. karne

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” – 2 pkt. karne

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem – 4 pkt. karne

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – 5 pkt. karnych

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 4 pkt. karne

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 3 pkt. karne

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu – 5 pkt. karnych

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 6 pkt. karnych

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych – 4 pkt. karne

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: za 1 osobę – 1 pkt karny etc.

[ZT]7978[/ZT]

(Natalia Seklecka Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu #ZawszeNaCzasie)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (1)

tyuiotyuio

0 0

kara smierci za wszystko od razu! 12:52, 14.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© ki24.info | Prawa zastrzeżone