Zamknij
REKLAMA

PORADY PRAWNE: Byłem skazany i mam problem

13:41, 26.09.2018 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

Adwokat Łukasz Popławski doradza kolejnemu z naszych Internautów. Zapraszamy do zadawania pytań.

Pytanie: Aktualnie przebywam za granicą. Parę lat temu, zostałem skazany w Polsce za oszustwo. Chciałbym wrócić do kraju i pracować w Polsce, jednakże w wielu zawodach przy rekrutacji wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Jak mogę sprawdzić czy moje skazanie jest wciąż widoczne?

Zatarcie skazania

Polski kodeks karny przewiduje instytucje zatarcia skazania. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, więc osobie takiej przywraca się status osoby niekaranej. Uznanie skazania za niebyłe tworzy fikcję prawną, że skazany nie był w ogóle karany, mimo że sytuacja taka w rzeczywistości wystąpiła. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Gdy Sąd odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Podejrzewam, że została Panu wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W takim przypadku, skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Biorąc pod uwagę również charakter wskazanego przez Pana przestępstwa, najprawdopodobniej Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Pamiętać również należy, iż jeżeli skazanie nastąpiło za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

[ZT]9667[/ZT]

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Aby uzyskać tak zwaną kartę karną, czyli zdobyć informacje z rejestru skazanych, należy wystąpić o wydanie stosownego zaświadczenia do Krajowego Rejestru Karnego. W Rejestrze gromadzi się między innymi dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; poszukiwanych listem gończym, jak i tymczasowo aresztowanych. W przypadku kiedy nie może Pan złożyć wskazanego wniosku osobiście z uwagi na pobyt za granicą,- istnieje możliwość przesłania formularza pocztą, bądź udzielenie pełnomocnictwa do tej czynności.

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz