Zamknij
REKLAMA
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty: 1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika. 2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności: - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów, - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości, - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism, - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie, 3. Sporządzanie sprawozdań.
StPr/21/2664
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pakowanie stojaków z szybami zespolonymi, prezygotowanie transportu
StPr/21/2663
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

montaż konstrukcji stalowych
StPr/21/2658
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwóz pieczywa
StPr/21/2660
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 5 500 PLN

kontrola jakości wyrobów stalowych
StPr/21/2654
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

prace ślusarskie i montaż konstrukcji stalowych
StPr/21/2655
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa maszyn sterowanych numerycznie (tokarki, frezarki)
StPr/21/2656
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

spawanie
StPr/21/2657
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Szycie odzieży lekkiej, Szwalnia 4lans, Inowrocław, ul. Hermana/ Świętego Ducha
StPr/21/2653
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 3 137,9 PLN

Zadania - zapewnia realizację programu obsługi płatników strategicznych. Oferujemy - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: - sprzęt komputerowy, - sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS, - konieczność poruszania się po całym obiekcie, - konieczność odbywania podróży służbowych, - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze, - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika, - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia, - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie.
StPr/21/4569
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN