Zamknij
REKLAMA
prowadzenie zajęć w pracowni stolarskiej z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi
StPr/21/2671
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

docieplanie budynków na terenie Inowrocławia i okolic
StPr/21/2672
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Obsługa naświetlarki CTP, praca w godz. 7-11
StPr/21/2678
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 1 600 PLN

•utrzymanie ruchu urządzeń linii produkcyjnej •bieżąca kontrola stanu technicznego •udział w przeglądach okresowych i remontach •diagnozowanie stanu maszyn •analizowanie sprawności maszyn i urządzeń oraz ich naprawy •prowadzenie dokumentacji napraw •kontakty z serwisem zewnętrznym •ścisła współpraca z działem produkcyjnym w celu usprawnienia pracy maszyn i linii produkcyjnych
StPr/21/2676
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zakres obowiązków: -nakładanie i odbieranie książek z maszyny -pakowanie gotowej produkcji -dla osób otwartych na naukę, szkolenia operatorskie -ręczne prace transportowe
StPr/21/2675
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

•przewożenie towarów zgodnie z przygotowanym planem •załadunek i rozładunek przewożonego towaru ( wózek widłowy) •praca w magazynie w czasie wolnym od przewozu towarów
StPr/21/2674
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty: 1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika. 2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności: - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów, - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości, - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism, - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie, 3. Sporządzanie sprawozdań.
StPr/21/2664
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

pakowanie stojaków z szybami zespolonymi, prezygotowanie transportu
StPr/21/2663
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Rozwóz pieczywa
StPr/21/2660
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 5 500 PLN

kontrola jakości wyrobów stalowych
StPr/21/2654
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN