Zamknij
REKLAMA
przyjmowanie i wydawanie materiału na stan , załadunek i rozładunek dostaw, rozwożenie materiału na miejsca składowe, obsługa suwnicy i wózków widłowych, obsługa pił taśmowych
StPr/21/2873
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

naprawa pojazdów samochodowych
StPr/21/2872
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

przygotowanie zamówień, zleceń produkcyjnych, ofert, obsługa klienta
StPr/21/2871
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

•przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną, •obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania, •posługiwanie się urządzeniami do mechanizacji spawania oraz przyrządami pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza spawanego, •wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej, •dbanie o bezpieczeństwo pracy - z uwzględnieniem używania specjalistycznej odzieży ochronnej, •dbanie o stan techniczny warsztatu, •wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą, •raportowanie statusu realizacji powierzonych zadań.
StPr/21/2877
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 26 PLN

•znajomość zasad obróbki ślusarskiej (ręcznej i mechanicznej), •konserwacja sprzętu mechanicznego, •roboty konstrukcyjno-spawalnicze, •naprawa i wykonawstwo narzędzi i oprzyrządowania technologicznego, •wykonawstwo i naprawa wyrobów galanterii metalowej, •obsługa i naprawa maszyn i urządzeń technologicznych, •kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów,
StPr/21/2878
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 26 PLN

•Koordynacja i nadzór zadań inwestycyjnych i warsztatowych •Koordynacja i nadzorowanie działań w sytuacjach awaryjnych pomiędzy zleceniodawcą, a zespołem podległych pracowników. •Zapewnienie zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania działu, •Przygotowywanie założeń do ofertowania oraz wycen •Nadzór nad projektowanymi częściami i maszynami ( celowość i prawidłowość wykonanych rozwiązań), •Udział w projektowaniu i wdrażaniu: a) maszyn, b) urządzeń, c) części zamiennych ( Inżynieria odwrotna) •Współpraca z klientem w obszarze zagadnień technicznych, •Rozliczanie pracowników z wykonywanych projektów •Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą. •Raportowanie statusu realizacji powierzonych zadań
StPr/21/2876
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

lekarz posiadający tytuł specjalisty balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz posiadającey odbyty kurs w zakresie podstaw balneologii, możliwość zatrudnienia na umowe o prace lub kontrakt
StPr/21/2874
data rozpoczęcia pracy od 29.11.2021
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

spawanie elementów
StPr/21/2860
data rozpoczęcia pracy od 26.11.2021
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

praca w rejestracji, 2-zmiany
StPr/21/2864
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

praca z dziećmi w przedszkolu
StPr/21/2867
data rozpoczęcia pracy od 26.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN