Zamknij
REKLAMA
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: -prowadzenie i obsługę spraw związanych z opłatami za usługi wodne oraz opłatami podwyższonymi, -sporządzanie informacji o opłatach i wydawanie decyzji w sprawach opłat za usługi wodne, -prowadzenie bazy podmiotów korzystających z usług wodnych i zobowiązanych do uiszczania opłat, -rozpatrywanie reklamacji, -prowadzenie innych spraw związanych z systemem poboru opłat.
StPr/22/1873
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektalną w przedszkolu
StPr/22/1871
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca indywidualna i wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektalną
StPr/22/1872
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa gości restauracji Restauracja SALINE w hotelu Focus
StPr/22/1878
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, prowadzenie przeglądów i konserwacji, inspekcje urządzeń i sieci elektrycznych, wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji, diagnozowanie oraz usuwanie usterek, prowadzenie zapisów (dzienniki, karty przeglądowe)
StPr/22/1866
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

prace demontażowe, montażowe i czyszczenie maszyn, urządzeń i aparatów; usuwanie awarii; czyszczenie mechaniczne i udrażnianie przepływów, wymiana armatury; drobne naprawy maszyn oraz elementówkonstrukcyjnych; utrzymywanie właściwego stanu technicznego podestów, kratek, drabin; realizacja zgłaszanych uszczelek
StPr/22/1867
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

prawidłowa obsługa gości w trakcie przyjazdu, pobytu i wyjazdu
StPr/22/1852
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

kontrola jakości wyrobów stalowych
StPr/22/1851
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

prace ślusarskie i montaż konstrukcji stalowych
StPr/22/1848
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 500 PLN

spawanie
StPr/22/1849
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 500 PLN