Zamknij
REKLAMA

Młodszy Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Zarządzie Zlewni (umowa na zastęps

Nr oferty: StPr/22/2877Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: -prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Zarządu Zlewni w Inowrocławiu tj. prowadzenie sekretariatu i kancelarii, prowadzenie archiwum zakładowego oraz biblioteki zakładowej, admini-strowanie budynkami, -zapewnienie zapotrzebowania w materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą, -zapewnienie obsługi gospodarczej, transportowej, zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego, -zapewnienie obsługi logistycznej narad Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, -wykonywanie prac związanych z załatwianiem przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wnio-sków, prowadzenie ich rejestru i zbioru, -współdziałanie z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania systemu stałego dyżu-ru w Wodach Polskich w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji spraw obronnych, -wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych, związanych z zajmowanym stanowi-skiem lub pełnioną funkcją.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.12.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania pożądane
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne: -wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, finanse, zamówienia pu-bliczne, -znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, -sprawne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office, Wymagania dodatkowe: -znajomość Kodeksu Pracy, -umiejętność pisania i redagowania pism, -komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, -umiejętność organizacji pracy własnej, skrupulatność,
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Żelazna 59A, 00-844 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta
  wykonywanie masaży suchych i wodnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej w rozmowach z pacjentami, przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej
  StPr/22/2955
  data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 869,78 PLN

  1) sadzenie, przycinanie, nawożenie, podlewanie roslin 2) koszenie i pielęgnowanie trawnika 3) utrzymanie czystości i porządku na przyległym terenie
  StPr/22/2956
  data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  -konserwacja i bieżące remonty urządzeń technicznych - stałe i okresowe przęglądy urządzeń technicznych - utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej - usuwanie na biężąco zgłaszanych usterek
  StPr/22/2957
  data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  naprawa pojazdów osobowych i dostawczych
  StPr/22/2958
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
  wynagrodzenie od od 2 336,88 PLN

  prace pomocnicze przy naprawie pojazdów osobowych i dostawczych
  StPr/22/2959
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
  wynagrodzenie od od 2 336,88 PLN

  prace placowe, gospodarcze
  StPr/22/2940
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  obróbka metalu, spawanie konstrukcji stalowych
  StPr/22/2941
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  praca indywidualna i wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektalną, diagnoza i praca metodą poznawczo-behawioralną
  StPr/22/2935
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  praca z dziećmi z niepełnosprawnością
  StPr/22/2936
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektalną w przedszkolu
  StPr/22/2937
  data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  REKLAMA