Zamknij
REKLAMA
staż w salonie fryzjerskim
StPr/23/0138
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Psycholog
StPr/23/0142
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Woźna
StPr/23/0141
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

obsługa kuracjuszy i pacjentów na sali jadalnej i w restauracji, 2-zminy:6-14, 12-20
StPr/23/0144
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prace montażowe
StPr/23/0129
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

sprzedaż art. metalowych i elektronarzędzi
StPr/23/0127
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie rachunków bankowych wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń rozrachunków publiczno-prawnych i z kontrahentami, prowadzenie ewidencji i rozliczeń z właścicielami, prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych
StPr/23/0135
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 759 PLN

Ewidencja faktur zakupu, wystawianie faktur sprzedaży, rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, znajomość w powyższym zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych
StPr/23/0134
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 759 PLN

PRACE BIUROWA
StPr/23/0132
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

pakowanie elementów plastikowych do zniczy
StPr/23/0119
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

REKLAMA