Zamknij
REKLAMA

Specjalista w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ino

Nr oferty: StPr/23/0244Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Andrzeja 29, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, - wprowadzanie do ubezpieczenia zdrowotnego i wyłączenie z ubezpieczenia, - prowadzenie rejestru płatników składek i ubezpieczonych, - prowadzenie teczek akt płatników składek, - księgowanie obrotów na kontach płatników składek, - uzgadnianie obrotów i sald, - prowadzenie spraw związanych z wystawianiem i realizacją tytułów wykonawczych, - opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w opłacie należności kasy tj. wnioski o odroczenie płatności i rozłożenie zaległości na raty. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon). Budynek Placówki, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest dwukondygnacyjny, brak windy. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na parterze. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
Wynagrodzenie brutto: od 3 570 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługi urządzeń biurowych
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania konieczne: - wykształcenie: wyższe, preferowane administracyjne, ekonomiczne, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - znajomość przepisów prawnych, których stosowanie jest związane z zakresem obowiązków, - umiejętność sporządzania pism i notatek, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, - komunikatywność.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, -
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
   drobne prace magazynowe
   StPr/23/0150
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   1.Obsługa kancelaryjna szkoły, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 2.Obsługa centrali telefonicznej. 3.Obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserokopiarka i inne) oraz przestrzeganie przepisów instrukcji obsługi w tym zakresie. 4.Obsługa interesantów. 5.Obsługa poczty e-mail, obsługa e-PUAP, e-dziennika, SIO. 6.Redagowanie i przepisywanie pism zleconych przez dyrektora szkoły. 7.Prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, przygotowywanie świadectw, duplikatów świadectw, identyfikatorów dla uczniów itp.). 8.Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami. 9.Przygotowywanie dokumentacji z przebiegu kształcenia do pracy za granicą. 10.Prowadzenie księgi uczniów oraz rejestrów wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji. 11.Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 12.Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych, 13.Redagowanie pism dotyczących uczniów i absolwentów na wniosek urzędów i innych instytucji. 14.Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej. 15.Prowadzenie korespondencji z nauczycielami i słuchaczami za pośrednictwem e-dziennika. 16.Prowadzenie ewidencji każdorazowej zmiany planu lekcji. 17.Przygotowanie dokumentacji na Radę Pedagogiczną. 18.Umawianie i awizowanie interesantów do dyrektora szkoły. 19.Umawianie dyrektora na wizyty służbowe. 20.Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów dot. naboru do szkoły. 21.Prowadzenie i obsługa składnicy akt szkoły. 22.Współpraca z głównym księgowym i kierownikiem gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w druki. 23.Zastępowanie kierownika gospodarczego w czasie jego nieobecności. 24.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. Praca biurowa przy komputerze w siedzibie Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 53. Praca w godzinach od 7:00 do 15:00 (dyżur wg grafiku w co drugą sobotę miesiąca).
   StPr/23/0148
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   staż w salonie fryzjerskim
   StPr/23/0138
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   Psycholog
   StPr/23/0142
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN

   Woźna
   StPr/23/0141
   data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   obsługa kuracjuszy i pacjentów na sali jadalnej i w restauracji, 2-zminy:6-14, 12-20
   StPr/23/0144
   data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   prace montażowe
   StPr/23/0129
   data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

   sprzedaż art. metalowych i elektronarzędzi
   StPr/23/0127
   data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

   Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie rachunków bankowych wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń rozrachunków publiczno-prawnych i z kontrahentami, prowadzenie ewidencji i rozliczeń z właścicielami, prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych
   StPr/23/0135
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od od 3 759 PLN

   Ewidencja faktur zakupu, wystawianie faktur sprzedaży, rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, znajomość w powyższym zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych
   StPr/23/0134
   data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
   wynagrodzenie od od 3 759 PLN

   REKLAMA