Zamknij
REKLAMA

wypiek pieczywa
StPr/20/0728
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

staż w kancelarii podatkowej
StPr/20/0732
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

wykonywanie prac ślusarskich w zakresie napraw taboru kolejowego, kontrola stanu technicznego taboru, obsługa manualnych maszyn ślusarskich
StPr/20/0709
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

księgowanie i dekretowanie dokumentów, rozliczanie płatności klientów, windykacja należności, sprawdzanie ewidencji księgowych z kontami księgi głównej, sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowanie wyciągów
StPr/20/0705
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wypisywanie umów o prace i świadectw pracy, prowdzenie zestawienia urlopowego pracowników, kierowanie pracowników na badania lekarskie, prowadzenie akt osobowych pracowników, naliczanie płac, obsługa floty samochodowej, leasingi, ubezpieczenia
StPr/20/0706
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

•Niezależna kontrola poprawności realizacji zleceń produkcyjnych i montażowych. •Współudział w nadzorze nad systemem zarządzania jakością w firmie oraz działaniami związanymi z jego rozwojem. •Tworzenie procedur i instrukcji jakościowych, realizowanie strategii jakościowej. •Budowanie i organizację komórki kontroli jakości w firmie. •Współpraca z innymi działami celem utrzymania standardów jakościowych. •Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia systemu jakości w dziedzinie rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych oraz technologicznych. •Ocenę składowania wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych oraz surowców. •Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (w tym protokołów). • Uczestniczenie w procesie rozpatrywania reklamacji.
StPr/20/0712
data rozpoczęcia pracy od 31.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

montaż i demontaż elementów scenografii oraz nagłośnienia estradowego; praca w środy, piątki i soboty
StPr/20/0697
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

prace porządkowe, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu
StPr/20/0692
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

prace budowlane na terenie Inowrocławia (szpachlowanie, malowanie, szpachlowanie, murowanie)
StPr/20/0679
data rozpoczęcia pracy od 26.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

pomoc w kuchni
StPr/20/0681
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

REKLAMA

© ki24.info | Prawa zastrzeżone