Zamknij
REKLAMA

prace porządkowe, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu
StPr/20/1070
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

prace porządkowe, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu
StPr/20/1060
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

-zarządzanie mieniem Sanatorium w tym prowadzenie spraw administracyjnych, technicznych i dotyczących nieruchomości, - nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektów i posiadanego sprzętu, - współpraca z zewnętrznymi dostawcami, koordynowanie zawartymi umowami -organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego -działania i funkcjonowania działu i Sanatorium kierowanie działem administracyjnotechnicznym, - nadzór nad wewnętrznymi zamówieniami na potrzeby danych działów, - sporządzanie planu zamówień
StPr/20/1040
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

prace budowlane-malowanie, szpachlowanie, tynki, układanie płytek, elewacje na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
StPr/20/1039
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

konserwacja rowów melioracyjnych
StPr/20/1038
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

układanie płytek
StPr/20/1041
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/20/1042
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

spawanie rur
StPr/20/1024
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

opiekun osoby bezdomnej-staż
StPr/20/1025
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

kompleksowa obsługa płacowa pracowników i zleceniobiorców - sporządzanie list płac, przygotowanie dokumentów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS
StPr/20/1002
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

REKLAMA