Zamknij
REKLAMA

przepalanie złomu stalowego
StPr/20/1456
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

obsługa kelnerska kuracjuszy
StPr/20/1449
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

staż w dziale księgowości , zapoznanie z funkconowaniem działu księgowości, obsługa programu księgowego, obsługa urządzeń biurowych, archiwizowanie dokumentów księgowych
StPr/20/1451
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

staż w dziale księgowości , zapoznanie z funkconowaniem działu księgowości, obsługa programu księgowego, obsługa urządzeń biurowych, archiwizowanie dokumentów księgowych
StPr/20/1450
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

praca fizyczna na magazynie
StPr/20/1441
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

opieka nad pacjentami w sanatorium
StPr/20/1439
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

maszynowe szycie odzieży
StPr/20/1440
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
StPr/20/1435
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

-prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, -przygotowanie OPZ oraz wzorów umów pod względem formalno-prawnym, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, -prowadzenie korespondencji oraz współpraca z wydziałemn RZGW oraz Nadzorami Wodnymi, -przygotowanie szacunkowej wartości zamówienia, wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, -prowadzenie zbiorczej ewidencji zamówień publicznych w ramach Planu Utrzymania, -przygotowanie do zamieszczenia na stronie urzędowej BIP PGW WP dokumentacji przetargowej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
StPr/20/1427
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

-Udział w programowaniu, planowaniu inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim, prowadzeniu inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. -Udział w bilansowaniu, weryfikowaniu i przygotowywaniu planów inwestycyjnych zarządu zlewni i potrzeb inwestycyjnych w oparciu o analizy i wnioski. -Udział w określaniu potrzeb finansowych dla planowanych zadań inwestycyjnych. -Udział w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie. -Udział w procesie realizacji inwestycji. -Udział w prowadzeniu spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych. -Współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych/miejsce pracy:Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
StPr/20/1425
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

REKLAMA