Zamknij
REKLAMA
prace związane z wykonywaniem pracy budowlanych
StPr/20/2244
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca na poriernii
StPr/20/2243
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

montaż reklam teren Inowrocławia i okolic
StPr/20/2240
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa ładowarki teleskopowej
StPr/20/2242
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-marketing dla sklepów internetowych i stacjonarnych -sprzedaż produktów na serwisach aukcyjnych oraz innych platformach sprzedaży -przygotowanie projektów graficznych -przygotowanie nadruków i haftów - personalizacji odzieży i obuwia i akcesoriów -opieka nad serwisami społecznościowymi i blogiem -tworzenie tekstów promocyjnych i opisów produktów -wykonywanie zdjęć produktów -zarządzanie kampaniami reklamowymi -wspólne tworzenie i realizacja strategii marketingowej -realizacja ustalonych celów -optymalizacja efektywności poszczególnych działań -wspólne tworzenie procedur i procesów -analiza efektywności działań -przygotowanie raportów
StPr/20/1511
data rozpoczęcia pracy od 24.10.2020
wynagrodzenie od 2 996,53 - 3 704,6 PLN

-marketing dla sklepów internetowych i stacjonarnych -sprzedaż produktów na serwisach aukcyjnych oraz innych platformach sprzedaży -przygotowanie projektów graficznych -przygotowanie nadruków i haftów - personalizacji odzieży i obuwia i akcesoriów -opieka nad serwisami społecznościowymi i blogiem -tworzenie tekstów promocyjnych i opisów produktów -wykonywanie zdjęć produktów -zarządzanie kampaniami reklamowymi -wspólne tworzenie i realizacja strategii marketingowej -realizacja ustalonych celów -optymalizacja efektywności poszczególnych działań -wspólne tworzenie procedur i procesów -analiza efektywności działań -przygotowanie raportów
StPr/20/2236
data rozpoczęcia pracy od 24.10.2020
wynagrodzenie od 2 996,53 - 3 704,6 PLN

prace budowlane na terenie Inowrocławia (szpachlowanie, malowanie, szpachlowanie, murowanie)
StPr/20/2229
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- Opracowywanie rocznych harmonogramów remontów, przeglądów technicznych maszyn i urządzeń - Przygotowanie, koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usług utrzymania technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej, - Wsparcie w przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji i remontów maszyn i urządzeń i infrastruktury technicznej, ich analiza i opiniowanie, - Planowanie, nadzór i koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykonywania prac remontowych i utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej, - Prowadzenie dokumentacji technicznej, ewidencji zleceń, dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami, przeglądami i naprawami, bieżącej analizy stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne, - Raportowanie bieżącego stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej - Prowadzenie harmonogramów, dokumentacji i udział w przeprowadzaniu badań, urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, - Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez nadzór i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z utrzymaniem w ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne.
StPr/20/2227
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 4 500 PLN

- Analiza dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej pod względem wymagań projektowych dotyczących wdrażanych oraz rozwijanych produktów - kontakt z klientem w zakresie uzgodnień technicznych na etapie rozwoju produktu, - tworzenie dokumentacji na poczet pozyskiwania dofinansowania prac B+R z programów krajowych oraz międzynarodowych -tworzenie prezentacji multimedialnych oraz umiejętność skutecznego przedstawienia zagadnień w nich ujętych, -udział w tworzeniu harmonogramów projektów B+R i monitorowanie przebiegu ich realizacji, -odpowiedzialność za skuteczną komunikację w zespole projektowym, -analiza informacji zwrotnych od klientów oraz personelu realizującego testy maszyn i urządzeń.
StPr/20/2226
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od 4 500 - 5 000 PLN

-Nadzór nad procesami obróbki chemicznej stali, -opracowanie wewnętrznych norm, procedur oraz instrukcji mających zoptymalizować efektywność procesów technologicznych obróbki stali, -koordynowanie działań Spółki w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w firmie, -monitorowanie zmian w prawie (także w dyrektywach unijnych), -sporządzanie raportów dotyczących emisji zanieczyszczeń, w tym BDO, karty przekazania odpadów, -pozyskiwanie oraz przedłużanie ważności pozwoleń oraz niezbędnych decyzji środowiskowych, -koordynowanie działań w zakresie utylizacji i magazynowaniu odpadów, -współpraca z kierownictwem w zakresie wypełniania i przestrzegania przepisów środowiskowych, -współpracę z zewnętrznymi organami kontroli oraz nadzoru środowiskowego.
StPr/20/2225
data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 4 500 PLN

REKLAMA