Zamknij
REKLAMA

Księgowa ds. płac (nr 2203)

Nr oferty: StPr/20/2203Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: I. Zadania główne: 1) obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS; sporządzanie list płac; 2) obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej; 3) wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.; 4) rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy; 5) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. II. Zadania pomocnicze: 1) przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń; 2) ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych; 3) prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami wynikające z zakresu obowiązków; 4) bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. 1.Przygotowanie dokumentów do obliczenia list płac, pracowników. 2. Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów .
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2020
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania pożądane
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
 • średnie zawodowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wykształcenie zbieżne z ze stanowiskiem księgowej ds. płac doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia na stanowisku ds. plac uprawnienia/umiejętności: komunikatywność, sumienność, sprawność, umiejętność pracy w zespole, 1) bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych; mile widziana znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników samorządowych; 2) praktyczna znajomość i umiejętności sporządzania dokumentów do ZUS (obsługa programu Płatnik) i Urzędu Skarbowego; 3) preferowana znajomość programu kadrowo-płacowego VERITUM-KADRY-PŁACE; 4) znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego; 5) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów; 6) bardzo dobra umiejętność organizacji pracy.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH W INOWROCŁAWIU
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj:
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: kontakt z pracodawcą osobisty w siedzibie pracodawcy pn-pt 7:30-15:30
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście
  prace związane z wykonywaniem pracy budowlanych
  StPr/20/2244
  data rozpoczęcia pracy od 27.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  praca na poriernii
  StPr/20/2243
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  montaż reklam teren Inowrocławia i okolic
  StPr/20/2240
  data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  obsługa ładowarki teleskopowej
  StPr/20/2242
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  -marketing dla sklepów internetowych i stacjonarnych -sprzedaż produktów na serwisach aukcyjnych oraz innych platformach sprzedaży -przygotowanie projektów graficznych -przygotowanie nadruków i haftów - personalizacji odzieży i obuwia i akcesoriów -opieka nad serwisami społecznościowymi i blogiem -tworzenie tekstów promocyjnych i opisów produktów -wykonywanie zdjęć produktów -zarządzanie kampaniami reklamowymi -wspólne tworzenie i realizacja strategii marketingowej -realizacja ustalonych celów -optymalizacja efektywności poszczególnych działań -wspólne tworzenie procedur i procesów -analiza efektywności działań -przygotowanie raportów
  StPr/20/1511
  data rozpoczęcia pracy od 24.10.2020
  wynagrodzenie od 2 996,53 - 3 704,6 PLN

  -marketing dla sklepów internetowych i stacjonarnych -sprzedaż produktów na serwisach aukcyjnych oraz innych platformach sprzedaży -przygotowanie projektów graficznych -przygotowanie nadruków i haftów - personalizacji odzieży i obuwia i akcesoriów -opieka nad serwisami społecznościowymi i blogiem -tworzenie tekstów promocyjnych i opisów produktów -wykonywanie zdjęć produktów -zarządzanie kampaniami reklamowymi -wspólne tworzenie i realizacja strategii marketingowej -realizacja ustalonych celów -optymalizacja efektywności poszczególnych działań -wspólne tworzenie procedur i procesów -analiza efektywności działań -przygotowanie raportów
  StPr/20/2236
  data rozpoczęcia pracy od 24.10.2020
  wynagrodzenie od 2 996,53 - 3 704,6 PLN

  prace budowlane na terenie Inowrocławia (szpachlowanie, malowanie, szpachlowanie, murowanie)
  StPr/20/2229
  data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - Opracowywanie rocznych harmonogramów remontów, przeglądów technicznych maszyn i urządzeń - Przygotowanie, koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usług utrzymania technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej, - Wsparcie w przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji i remontów maszyn i urządzeń i infrastruktury technicznej, ich analiza i opiniowanie, - Planowanie, nadzór i koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykonywania prac remontowych i utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej, - Prowadzenie dokumentacji technicznej, ewidencji zleceń, dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami, przeglądami i naprawami, bieżącej analizy stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne, - Raportowanie bieżącego stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej - Prowadzenie harmonogramów, dokumentacji i udział w przeprowadzaniu badań, urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, - Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez nadzór i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z utrzymaniem w ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne.
  StPr/20/2227
  data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
  wynagrodzenie od 4 000 - 4 500 PLN

  - Analiza dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej pod względem wymagań projektowych dotyczących wdrażanych oraz rozwijanych produktów - kontakt z klientem w zakresie uzgodnień technicznych na etapie rozwoju produktu, - tworzenie dokumentacji na poczet pozyskiwania dofinansowania prac B+R z programów krajowych oraz międzynarodowych -tworzenie prezentacji multimedialnych oraz umiejętność skutecznego przedstawienia zagadnień w nich ujętych, -udział w tworzeniu harmonogramów projektów B+R i monitorowanie przebiegu ich realizacji, -odpowiedzialność za skuteczną komunikację w zespole projektowym, -analiza informacji zwrotnych od klientów oraz personelu realizującego testy maszyn i urządzeń.
  StPr/20/2226
  data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
  wynagrodzenie od 4 500 - 5 000 PLN

  -Nadzór nad procesami obróbki chemicznej stali, -opracowanie wewnętrznych norm, procedur oraz instrukcji mających zoptymalizować efektywność procesów technologicznych obróbki stali, -koordynowanie działań Spółki w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w firmie, -monitorowanie zmian w prawie (także w dyrektywach unijnych), -sporządzanie raportów dotyczących emisji zanieczyszczeń, w tym BDO, karty przekazania odpadów, -pozyskiwanie oraz przedłużanie ważności pozwoleń oraz niezbędnych decyzji środowiskowych, -koordynowanie działań w zakresie utylizacji i magazynowaniu odpadów, -współpraca z kierownictwem w zakresie wypełniania i przestrzegania przepisów środowiskowych, -współpracę z zewnętrznymi organami kontroli oraz nadzoru środowiskowego.
  StPr/20/2225
  data rozpoczęcia pracy od 23.10.2020
  wynagrodzenie od 4 000 - 4 500 PLN

  REKLAMA