Zamknij

Zarabiaj dobre pieniądze dzięki pracy w Niemczech

19:26, 15.11.2021 | .
Skomentuj https://pixabay.com/de/photos/bar-theke-bestellung-alkohol-4475364/ od 11.11.21

Europejskie prawo do swobodnego przemieszczania się bardzo ułatwia obywatelom UE podróżowanie, mieszkanie i pracę w innym państwie UE. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka i pracuje w innych krajach członkowskich. W poniższym artykule podsumowaliśmy, jak dokładnie działa to w Niemczech.

Informacje przydatne do nowej pracy

W dalszej części omówimy najważniejsze kwestie, które należy wiedzieć o życiu i pracy w Niemczech:

Wjazd i pobyt

Obywatele UE mają prawo do podróżowania, mieszkania i pracy w Niemczech bez żadnych komplikacji. Nie jest wymagana wiza ani pozwolenie na pracę, wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport. Chociaż pobyt jest początkowo ograniczony do trzech miesięcy, można go łatwo przedłużyć pod pewnymi warunkami. Aby to zrobić, musisz być w stanie utrzymać siebie lub członków swojej rodziny i posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Znajdowanie miejsc pracy

Kolejną cechą unijnej swobody przemieszczania się jest ułatwiony dostęp do miejsc pracy w Niemczech. Obok najbardziej znanego punktu kontaktowego, jakim jest Federalna Agencja Pracy, istnieją inne instytucje i ośrodki doradcze, które pomagają, informują, wspierają i pośredniczą w poszukiwaniu pracy.

 

Ponadto istnieją możliwości finansowania dla obywateli UE, które również zapewniają wsparcie i stoją za transgraniczną i uczciwą mobilnością zawodową. Warunkami wstępnymi są zazwyczaj:

 

 • posiadanie co najmniej 18 lat, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego

 • posiadanie obywatelstwa europejskiego i miejsca zamieszkania w jednym z krajów UE

 • chęć pracy w Niemczech (praca zwykła, praktyki lub staż)

 • Ponad sześć miesięcy planowanej działalności lub ponad 50% normalnego czasu pracy

 

Zazwyczaj wstępne spotkanie doradcze prowadzi do takich projektów, w ramach których uzyskuje się informacje o niemieckim rynku pracy i warunkach pracy, a także o ofertach pracy, praktykach lub stażach. Ponadto otrzymasz wsparcie i ważne wskazówki dotyczące Twojego portfolio aplikacyjnego i CV. Można również uzyskać porady dotyczące takich kwestii jak:

 

 • koszty podróży

 • koszty przeniesienia

 • koszty rozpoznania

 • kursy językowe w kraju pochodzenia

 • kursy językowe w Niemczech

 • programy integracyjne

 • informacji i, w razie potrzeby, wsparcia (finansowego)

 

Uznawanie kwalifikacji

Oczywiście nie można również zapominać o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, dlatego dyrektywa UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych przewiduje, że kwalifikacje zawodowe będą uznawane za równoważne w państwach członkowskich UE. Specjaliści mają zatem swobodny dostęp do krajowego rynku pracy.

Życie w Niemczech

Kursy integracyjne

Uczestnictwo w kursach integracyjnych nie jest obowiązkowe, ale stanowi okazję do nauki języka niemieckiego i nawiązania pierwszych kontaktów.

 

Obowiązek zgłaszania

W całych Niemczech wszyscy ludzie, niezależnie od narodowości, są zobowiązani do zameldowania się. Odrazu po wprowadzeniu się do mieszkania musisz zameldować się we właściwym urzędzie i otrzymać potwierdzenie zameldowania.

Świadczenia społeczne

Każdy, kto pracuje w Niemczech i podlega ubezpieczeniu społecznemu, ma również prawo do świadczeń socjalnych, jeśli spełnione są odpowiednie wymagania. Na przykład w Niemczech nie traci się ustawowych uprawnień emerytalnych nawet po podjęciu zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu społecznemu. O ALG I i ALG II mogą ubiegać się również osoby, które zostały bez pracy z przyczyn niezależnych i były zatrudnione w ramach ubezpieczenia społecznego przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

 

Praca bez wykwalifikowanego szkolenia zawodowego

Często obcokrajowcy z UE ubiegają się o pracę, do której nie jest wymagane wykształcenie zawodowe. Aby zapobiec wyzyskowi tych pracowników, w niektórych dziedzinach wymagane jest zezwolenie Federalnej Agencji Pracy. Są to:

 

 • praca sezonowa z czasem pracy co najmniej 30 godzin tygodniowo w rolnictwie i leśnictwie, przetwórstwie owoców i warzyw, hotelarstwie i gastronomii oraz w tartakach. Poza kilkoma wyjątkami, zezwolenie na pracę jest ograniczone do maksymalnie ośmiu miesięcy na przedsiębiorstwo

 • czasowy okres pracy showmanów jest ograniczony do maksymalnie dziewięciu miesięcy w roku

 • au-pairs do maksymalnie jednego roku; podstawowa znajomość języka i wiek poniżej 25 lat są tutaj warunkiem koniecznym

 • pracownicy domowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu maksymalnie do trzech lat

 • pracownicy domowi, jeśli pracują jako oddelegowani pracownicy firmy mającej siedzibę za granicą

 • pracownicy sektora kultury i rozrywki

 • tymczasowa praca praktyczna, jeśli masz wymóg uznania zagranicznych kwalifikacji

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%