Zamknij
REKLAMA

Kto nadzoruje budowę drogi w Szarleju? Czy ktoś z powiatu kontroluje przebudowę drogi w Szarleju? Nikt nie kieruje tam ruchem, byle jak zasypane przekopy w poprzek jezdni, a na dodatek sprzęt budowlany jeżdżący jak chce. To jest droga z czynnym ruchem, a nie zamknięty plac budowy, więc wypada oczekiwać by ktoś zadbał o bezpieczeństwo na niej. Przy okazji czy ktoś z powiatu może zadbać o naprawę poboczy wzdłuż drogi do Sikorowa? Chyba, że starostą czeka na wypadek?08-11-2021 21:07:26

???
103

komentarz (10)

Jan GóraJan Góra

1 2

Ja, a w czym problem ? 15:30, 09.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RobotnikRobotnik

2 5

Zrobić im drogę to jeszcze wymagania mają nie wiadomo jakie, ale ok to zamykamy i będziesz miał jeden z drugim objazd przez Kruszwicę to zobaczymy jak będziesz wtedy śpiewał cwaniaczku. 15:32, 09.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KrzysztofKrzysztof

1 2

W punkt, swoją drogą jak można być takim niewdzięcznikiem i zawistnym typem jak ten ??? - ( nawet podpisać się nie ma odwagi ) 15:33, 09.11.2021


5 2

Szef kazał pisać? Za darmo tego zadania nie robicie. 15:42, 09.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

J.G.J.G.

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Stop idiotą drogowymStop idiotą drogowym

3 3

Zacznijcie jeździć zgodnie z przepisami to preblemów nie będzie, my mieszkańcy szymborza (a tam przejeżdża większość z tych co przez szalej) już mamy dość pajaców dla których każdy kawałek prostej to tor wyścigowy i zaczynamy powoli robić z tym porządek. Mamy nadzieję że policja nam pomorze. 06:20, 10.11.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

123123

5 0

Idiotą --> Idiotom
'policja nam pomorze' --> policja nam pomoże
POMORZE – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu wywodzi się od geograficznego położenia regionu”. - Wikipedia 12:54, 11.11.2021


BN241BN241

1 4

Do 123 zesrałeś się? To dobrze może spadnie ci ciśnienie. 13:57, 11.11.2021


Dr. Mjut Dr. Mjut

2 1

Co ? Idiotą to jesteś ty, natomiast w tym kontekście powinno być idiotom. Wiesz co to jest liczba mnoga ?
Co do szkoły pod górkę było ? 12:27, 12.11.2021


Jan G. Jan G.

2 0

Definicja jednostki osadniczej została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141). Przez jednostkę osadniczą należy rozumieć wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi (np. miasto, miejscowość, wieś, kolonia, przysiółek, osada). Zgodnie § 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414) pomoc jest przyznawana na operację, które będą łączyły jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i poz. 870) przez ulice należy rozumieć drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego wynika, że operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mogą obejmować zakresem budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg/ulic zlokalizowanych w obrębie jednostek osadniczych jeżeli droga/ulica ta będzie łączyć się z istniejącą drogą publiczną. 07:41, 14.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA