Zamknij
REKLAMA

To była szczególna sesja Rady Miejskiej. Co rajcy uchwalili?

15:10, 30.03.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
Fot. Urząd Miasta Inowrocławia
REKLAMA

Dzisiaj odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej Inowrocławia, podczas której, w związku z panującą epidemią koronawirusa, obowiązywały nadzwyczajne środki ostrożności. Ponadto w porządku obrad znalazły się tylko projekty uchwał niezbędnych do podjęcia, m.in. sprawy finansowe i sprawozdania.

Na sali sesyjnej stoły ustawiono w 1,5-metrowej odległości i oddzielono płytami z pleksi. Przy stole prezydialnym również zachowano odpowiednie przerwy. Radni wyposażeni zostali w maseczki i rękawiczki. Przy wejściu do urzędu każdy został zobowiązany do zdezynfekowania rąk.

W trakcie sesji radni przyjęli zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.

Rada Miejska Inowrocławia w drodze uchwały wyraziła zgodę na udzielenie Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy finansowej związanej z realizacją rozbudowy skrzyżowania ulic: S. Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa J. Glempa.

Przypomnijmy, że na to zadanie Powiat Inowrocławski otrzymał 50-procentowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadeklarował udzielenie wsparcia finansowego na kwotę 1 460 013,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Powiat Inowrocławski, ostateczny koszt inwestycji wyniósł 5 840 053,33 zł. W związku z tym, Miasto zobowiązuje się pokryć pozostałą część wkładu władnego Powiatu, w celu realizacji tej inwestycji w wysokości 1 460 014,33 zł.

Radni rozpatrywali także projekty uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz przyjęcia sprawozdań z działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza i Kujawskiego Centrum Kultury. Przyjęto także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych. Przyjęcie takich uchwał przez radnych jest obligatoryjne w związku z obowiązującym prawem.

[ZT]15738[/ZT]

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia radni podjęli uchwały dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów lokalnych do zmian prawnych wprowadzonych przez rząd.

Radni uchwalili regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Inowrocławia, którego nowe zapisy są przystosowane do wymogów znowelizowanej ustawy i dotyczą w szczególności:

  • obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych do 5 pojemników – papier, szkło, metale i plastik, bio oraz zmieszane,
  • dodatkowych rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. igły, strzykawki, tekstylia, odzież),
  • stosowania pojemników lub worków specjalnie przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
  • wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Ponadto przyjęto uchwałę, która określa szczegółowo zakres odbierania odpadów. Dotyczy ona w szczególności częstotliwości odbierania odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Istotna zmiana dotyczy także zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbywać się będzie cztery razy w roku, a nie tak jak dotychczas dwa razy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, od września br., Miasto nie będzie miało już możliwości stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Oznacza to, że nie będzie możliwy odbiór odpadów zorganizowany przez Miasto Inowrocław z tych nieruchomości. W związku z tym radni uchwalili górne stawki opłat, jakie będą mogły pobierać firmy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Wszelkie informacje na temat odpadów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, w Referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu, tel. 52 355 55 535 lub na stronie internetowej www.eko.inowroclaw.pl.

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA