Zamknij
REKLAMA

W Inowrocławiu powstała Akademia Kobiet

09:29, 24.11.2021 | Mirosław Amonowicz
REKLAMA

Inowrocławska Fundacja Ekspert – Kujawy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu antyprzemocowego zatytułowanego „Akademia Kobiet”. Celem tego projektu jest wielowymiarowe wzmocnienie kobiet należących do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, doświadczających bezpośrednio, bądź pośrednio zjawiska przemocy. Projekt finansowany jest z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

- Projekt ma uświadomić samym kobietom, a także społeczności lokalnej, że przemoc to nie tylko siniaki i ból fizyczny. To również m.in. poniżanie, ciągłe bezpodstawne krytykowanie, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, izolacja społeczna, zabranianie dostępu do telefonu, czy samochodu, pozbawianie prywatności, zakazywanie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, czy kontrolowanie wydatków. Dzięki naszym działaniom uczestniczki projektu nie będą biernymi ofiarami. Będą potrafiły zawalczyć o siebie i swoje prawa. Być może trwale zmienią swoje życie – mówi Dorota Rąblewska z Fundacji Ekspert – Kujawy.

Działania wspierające dla kobiet podzielone są na cztery strefy tematyczne: STREFA ROZWOJU, STREFA DIALOGU, STREFA DZIAŁANIA i STREFA KOMFORTU. W każdej ze stref realizowane będą warsztaty ze specjalistami. Formy wsparcia są szczegółowo opisane na stronie internetowej projektu: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/projekt/akademia-kobiet/

- Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety należące do grup narażonych na wykluczenie społeczne, które doświadczyły bezpośrednio lub pośrednio przemocy (tj. domowej, psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej). Wsparciem chcemy objąć kobiety: niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, pozostające poza rynkiem pracy, ofiary patologii życia rodzinnego, kobiety o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, chorujące psychicznie, starsze samotne, opuszczające zakłady karne, imigrantki, należące do mniejszości narodowej. Wesprzemy merytorycznie również profesjonalistów pracujących na co dzień z ofiarami przemocy – mówi Milena Czajkowska z Eksperta.

W planach Fundacja ma również realizację Kampanii KOBIETY – KOBIETOM, w ramach której wypracowane i rozpowszechnione zostaną materiały informacyjne mające na celu wyczulenie społeczności lokalnej powiatu inowrocławskiego na zjawisko przemocy wobec kobiet, a także konferencji o zasięgu powiatowym pt. WIDZISZ – REAGUJ na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w powiecie. Projekt realizowany jest od 1 listopada 2021 roku do 31 marca 2023 roku.

Informacje i zapisy:

Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 w Inowrocławiu (wejście od str. ul. Dubienka), parter, biuro nr 02, tel. 571-471-564e-mail: [email protected]http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/projekt/akademia-kobiet/

[ZT]22918[/ZT]

[ALERT]1637742539330[/ALERT]

CZY POMOGŁEŚ KIEDYŚ BEZDOMNEMU?Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%