Zamknij
REKLAMA

PORADA PRAWNA: Jako podwykonawca nie dostałem zapłaty. Co robić?

17:24, 06.03.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

Wy pytacie, prawnik odpowiada. Pan Jarosław, prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej, ma problem z nierzetelnym płatnikiem.

Pytanie: Moja firma działała jako podwykonawca w zakresie budowy osiedla domków jednorodzinnych. Wykonywaliśmy prace murarskie. Pomimo wywiązania się przez nas z umowy, wykonawca nie zapłacił nam należnego wynagrodzenia. Co w tej sytuacji możemy zrobić?

Odpowiada adwokat Łukasz Popławski

Dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy

Pana firma, związana była z generalnym wykonawcą umową o podwykonawstwo. Ten podmiot, na mocy wskazanej umowy jest pierwotnie zobowiązany do zapłaty Państwu wynagrodzenia w związku ze zrealizowaniem przez Państwa zleconych prac. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty, konieczne może być wytoczenie postępowania sądowego przeciwko wykonawcy. Najprawdopodobniej za wykonane przez Państwa prace, wystawiona została faktura. Dołączając ten dokument, możecie Państwo w pozwie inicjującym postępowanie, mając w zamiarze jak najszybsze uzyskanie zapłaty, złożyć wniosek aby Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakaże wykonawcy uregulowanie Państwa należności wraz z kosztami ubocznymi tj. odsetkami oraz kosztami postępowania. Jest to mniej czasochłonne, gdyż nakaz zapłaty zostaje wydany na posiedzeniu niejawnym,- tj. bez przeprowadzenia rozprawy. Następnie wraz z pozwem doręczany jest pozwanemu, który ma możliwość złożenia w ciągu dwóch tygodni sprzeciwu. W przypadku braku złożenia sprzeciwu w tym czasie, nakaz zapłaty staje się prawomocny i upoważnia, po nadaniu klauzuli wykonalności, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Umowa o roboty budowlane, podwykonawstwo

Inwestor natomiast z Państwa dłużnikiem tj. z głównym wykonawcą, związany jest umową o roboty budowlane na mocy której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W Państwa przypadku, istnieje również możliwość dochodzenia należnego Państwu od wykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora. Może to nastąpić jeśli wcześniej, spełniony został pewien warunek. Otóż, Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. W przypadku braku takiego sprzeciwu i wykonaniem robót uprzednio wskazanych, macie więc Państwo dodatkowe zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów od których istnieje możliwość dochodzenia tego wynagrodzenia. Co również ważne, zgłoszenie, o którym mowa wyżej, to jest zgłoszenie przedmiotu robót podwykonawczych, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Wskazana solidarność odpowiedzialności oznacza, iż każdy z dłużników (w tym przypadku generalny wykonawca oraz inwestor) jest zobowiązany do spełnienia całego świadczenia, natomiast wierzyciel według własnego uznania może żądać spełnienia całości bądź części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, kilku lub jednego z nich, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz