Zamknij
REKLAMA

Standardy bezpieczeństwa w pracach budowlanych - o czym pamiętać?

12.15, 28.11.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 12.16, 28.11.2022

Każda budowa, nawet niewielka, stwarza wiele zagrożeń dla pracowników, ale także dla osób postronnych. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Uwzględniają one nie tylko obowiązujące przepisy, ale także wiedzę inżynierską oraz długoletnie doświadczenie w pracach budowlanych. O czym bezwzględnie trzeba pamiętać podczas prac budowlanych?

Przestrzeganie przepisów jest ważne!

W branży budowlanej wciąż zdarza się dużo wypadków. Wiele nich kończy się tragicznie. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów BHP na każdej, nawet niedużej budowie. Jednak, aby przestrzegać przepisów, należy je znać. Dlatego każdy pracownik w sektorze budowlanym, bez względu na zajmowane stanowisko, powinien odbywać szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe oraz stanowiskowe. Świadomy pracownik, który dobrze zna zakres swoich obowiązków oraz możliwe zagrożenia, będzie nie tylko wydajniej pracował, ale przede wszystkim bezpieczniej.

Jeśli prace budowlane Kraków są wykonywane przez kilka ekip budowlanych, co często zdarza się na dużych budowach, należy powołać koordynatora BHP. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa podczas prac.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie

Zgodnie z przepisami za bezpieczeństwo na budowie odpowiadają inwestor, kierownik budowy oraz szef firmy budowlanej. Jeśli na budowie pracuje co najmniej 20 pracowników, konieczne jest sporządzenie tzw. BIOZ, czyli planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan musi uwzględniać specyfikę obiektu oraz warunki, w jakich będą prowadzone prace budowlane.

Należy jednak pamiętać, że o bezpieczeństwo powinni dbać także sami pracownicy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo kierownika budowy nie wyklucza odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Przestrzeganie zasad BHP i kierowanie się zdrowym rozsądkiem zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo na budowie.

Właściwa organizacja placu budowy

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa na budowie jest odpowiednia organizacja placu budowy. Zapewni to nie tylko ład i usprawni roboty, ale zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych, które znajdą się na terenie budowy.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac teren powinien być odpowiednio przygotowany. Należy go ogrodzić i wyznaczyć strefy niebezpieczne. Bardzo ważne jest zrobienie dróg i przejść oraz zapewnienie zaplecza sanitarno-higienicznego. Należy też doprowadzić wodę i prąd elektryczny. Konieczne jest też wyznaczenie stref, w których będą składowane materiały budowlane. Należy je odpowiednio zabezpieczyć, także przed kradzieżą.

Nie wolno zapominać o odpowiednim oznakowaniu. Dotyczy to szczególnie stref niebezpiecznych, ale również przejść czy innych istotnych elementów.

Nie wolno oszczędzać na zabezpieczeniach

Bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Często właśnie oszczędzanie na różnych zabezpieczeniach prowadzi do wypadku. Trzeba pamiętać, że właściwy wybór środków ochrony jest niezwykle istotny. Muszą one być nie tylko dostosowane do miejsca i rodzaju prac, ale każde bezpieczne dla użytkowników. Powinny być też ergonomiczne oraz pozwalać na niezbędną, prawidłową regulację, umożliwiającą dostosowanie do pracownika. Szczególnie ważne są zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Dobra jakość zabezpieczeń indywidualnych, np. szelek czy kasków, oraz zbiorowych - siatek, rusztowań, jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracy. Oszczędzanie na bezpieczeństwie i wybieranie tanich, często niesprawdzonych rozwiązań najczęściej kończy się wypadkiem.

Praca na wysokości, z maszynami i urządzeniami technicznymi

Prace budowlane często wiążą się z koniecznością wykonywania różnych czynności na wysokości oraz używania różnego rodzaju urządzeń i maszyn. Pracownicy, którzy mają je wykonywać, powinni mieć do tego odpowiednie uprawnienia i przejść specjalistyczne badania medyczne. Muszą także regularnie przechodzić szkolenia z zakresu BHP ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przez nich czynności oraz występujących podczas pracy zagrożeń.

Wszelkie urządzenia i maszyny muszą być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta, a używający ich pracownicy powinny wcześniej przejść odpowiednie przeszkolenie. Sprzęt powinien być regularnie konserwowany i naprawiany oraz używany zgodnie z przeznaczeniem. Musi być też poddawany regularnym przeglądom, a instrukcje obsługi muszą być łatwo dostępne.

Na budowie często pojawiają się też różnego rodzaju pojazdy. Ich kierowcy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów, które obowiązują na terenie budowy, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Pozostali pracownicy także powinni znać zasady poruszania się pojazdów.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%