Zamknij
REKLAMA

Sąd Najwyższy: pozew frankowy musi być sporządzony rzetelnie

08:48, 07.06.2022 | materiał partnera

Na kanwie perypetii frankowiczów z bankami, która w zdecydowanej większości swój finał miała na wokandach sądowych, możemy śmiało stwierdzić, iż pozew frankowy jest jedynym skutecznym i opracowanym rozwiązaniem problemów kredytów frankowych. Jednakże samo złożenie pozwu do sądu nie daje żadnej gwarancji powodzenia i szansy na wygraną z bankiem. Takie też stanowisko przedstawia Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu sprzed kilku dni, sugerując, iż pozew winien precyzyjnie formułować żądania, bowiem w innym wypadku – grozi mu powtórzenie.

Kredyt frankowy a pozew

Pozew frankowy powoli zyskuje miano legendarnego już powództwa, którego efekty nieśpiesznie, aczkolwiek bardzo skutecznie uszczuplają zasoby finansowe banków, a także zmniejszają ich portfel kredytowy dzięki dużej ilości unieważnień umów w całości. Za sprawą obecności klauzul niedozwolonych w umowach sporządzanych przez banki, mamy do czynienia z postanowieniami, które sprzeczne są z dobrymi obyczajami, a te rażąco naruszają interesy frankowiczów. Konsumenci mają zatem możliwość wniesienia do sądu z roszczeniem o stwierdzeniu nieważności umowy lub odfrankowienia kredytu, które pozostawia umowę ważną, ale z jej treści usuwa niedozwolone postanowienia. Jakie jednak warunki winien spełnić pozew, aby przyniósł on wymierne korzyści dla frankowicza?

Sąd Najwyższy – pozew frankowy musi być precyzyjny

Z początkiem czerwca na tapecie Sądu Najwyższego spoczęła sprawa frankowiczów posiadających dwie umowy o kredyt frankowy, która została oddalona przez sąd I instancji, a następnie ku zaskoczeniu wszystkich – również przez sąd II instancji. Argumentacją przemawiającą za oddaleniem były kolejno zdaniem sądu: świadomość istnienia klauzul abuzywnych oraz akceptacja ich, a także uznanie, iż usunięcie klauzul abuzywnych spowodowałoby niewykonalność oraz niezrozumiałość umowy. Jak się okazało, pozew złożony przez frankowiczów w tej sytuacji nie był precyzyjny, bowiem nie wniesiono o unieważnienie umów kredytowych w całości, a jedynie o usunięcie niektórych postanowień z treści umowy, zatem sąd nie mógł zasądzić nic ponad żądanie zawarte w pozwie. Ponadto, nie wskazano dokładnego określenia co do ułożenia stosunku prawnego między bankiem a powodami po zniesieniu z umowy klauzul niedozwolonych. Niemożliwym zatem jest, aby sąd mógł orzekać ponad żądanie zawarte w pozwie. Powyższe niedopatrzenie oraz sporządzenie nieklarownego pozwu spowodowało, iż sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia, a po tak długim czasie – zapewne umowy mogłyby być już unieważnione w całości.

Jaka kancelaria frankowa Inowrocław sporządzi najlepszy pozew?

Każdy profesjonalny oraz doświadczony pełnomocnik zdaje się wiedzieć, jak ważną rolę w sprawach o kredyt frankowy odgrywa merytoryczne oraz rzetelne sporządzenie pozwu. Rozważanie podjęcia walki z bankiem winny rozpocząć się od analizy umowy kredytowej, którą można odbyć samodzielnie z pomocą narzędzia, jakim jest kalkulator frankowy. Jeśli umowa kwalifikuje się do posiadania klauzul niedozwolonych – warto nawiązać kontakt z kancelarią frankową Frejowski CHF, która w swoich szeregach zrzesza najbardziej znamienitych adwokatów i radców prawnych z zakresu spraw frankowych. Jak podkreśla adwokat Kancelarii Frejowski CHF, precyzyjne żądania zawarte w pozwie oraz merytoryczne ich poparcie dowodami jest fundamentem wygranej z bankiem, co zgodne jest z wykładnią prawa zawartą w kodeksie postępowania cywilnego w art. 321. Zachęcamy do uważnego dobierania kancelarii, bowiem, jak widać – nieuważny wybór może skutkować przykrymi konsekwencjami dla pozwu frankowego.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%