Zamknij
REKLAMA

W jaki sposób skutecznie podnieść swoją wartość na rynku pracy?

15:25, 12.02.2018 | artykuł sponsorowany
Fot. materiał partnera

Rynek pracy podlega bardzo dynamicznym zmianom. To sprawia, że pracownicy muszą wykazywać się większą umiejętnością adaptacji do nowych warunków. Coraz mniejsza liczba przedsiębiorstw jest w stanie zaoferować stabilne zatrudnienie. Dodatkowo od kandydatów wymaga się większych umiejętności, po to, aby byli w stanie pracować wielozadaniowo. Z punktu widzenia tych wszystkich zmian, istotny okazuje się samorozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.

Umiejętność pracy w grupie.

Teoretycznie przyswajamy ją już w szkole podstawowej, rozwijamy przez gimnazjum, a ostatecznie kształtujemy w liceum. W nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz większy nacisk kładzie się na realizowanie zadań w zespołach. Taki system wykorzystuje potencjał wszystkich członków grupy, co nabiera szczególnego znaczenia w trakcie opracowywania kreatywnych rozwiązań. Z tego też powodu powstały liczne firmy specjalizujące się w doskonaleniu pracy zespołowej. Zazwyczaj odbywa się to na drodze kilkugodzinnych warsztatów, gdzie uczestnicy uczą się odpowiedniej komunikacji i zapoznają z rolami zespołowymi. Trzeba przyznać, że pracodawcy przychylniej spoglądają na kandydatów, którzy taką umiejętność już posiadają.

Kursy językowe.

Dokładna analiza ogłoszeń o pracę pozwala stwierdzić, że coraz większe znaczenie na rynku odgrywają osoby, które znają więcej niż jeden język obcy. Wśród najczęściej wymienianych pojawia się język francuski, hiszpański, rosyjski, a nawet ukraiński. Chcąc podwyższyć swoje kompetencje, warto zastanowić się nad rozpoczęciem nauki któregoś z języków. Oprócz pracy, daje to wiele dodatkowych korzyści, na przykład na wakacjach. Osoby posługujące się językiem francuskim, za wykonywaną pracę mogą oczekiwać wynagrodzenia w wysokości 3700 zł brutto.

Szkolenia i nowe umiejętności.

Pracując określony czas na danym stanowisku, niejednokrotnie pojawi się okazja na uczestnictwo w szkoleniach. Warto z nich korzystać, ponieważ dają nam dodatkowe umiejętności praktyczne, które są potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Jest to dobra karta przetargowa w przypadku, gdy będziemy chcieli zmienić swojego pracodawcę – udokumentowane doświadczenie zawodowe, poparte certyfikatami zawsze może zostać wykorzystane, jako argument do lepszego wynagrodzenia finansowego.

Buduj doświadczenie zawodowe.

Poza wykształceniem kierunkowym, pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na doświadczenie zawodowe kandydatów. Dzieje się tak, ponieważ każdego roku uczelnie wyższe wypuszczają na rynek stanowczo zbyt wielu absolwentów. Duża część z nich, w okresie studiów, nie podejmowała żadnego zatrudnienia, czy też nie interesowała się oferowanymi stażami/praktykami. Z tego też powodu, nie posiadają praktycznej wiedzy, co do pracy na danym stanowisku i też wypadają znacznie gorzej w ocenie pracodawcy. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto świadomie budować swoje doświadczenie zawodowe. W razie zakończenia współpracy z określoną firmą postaraj się o pokojowe rozwiązanie umowy i wystawienie referencji. Mając je, na następnej rozmowie o pracę, nasze szanse wzrosną.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%