Zamknij
REKLAMA

Nowe, atrakcyjne tereny czekają na inwestorów w Gminie Janikowo

11:14, 30.09.2020 | Artykuł promocyjny

Gmina Janikowo zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do inwestowania w nowej strefie przeznaczonej pod przemysł i usługi w Janikowie. Tereny w granicach miasta objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  Linia energetyczna i stacja transformatorowa na granicy terenu. W obrębie obszaru inwestowania stacja redukcyjna gazu ziemnego.

W 2020 roku Gmina Janikowo zrealizowała projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” o wartości całkowitej 600.989,39 zł. w tym dofinansowanie 425.549,63 zł.”

 • Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego projektem wynosi 9,01 mha umiejscowione w granicach miasta bez procedur odrolnienia.
 • Obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 • Linia energetyczna (dostępna moc 2 MW) i gazowa (do 500 m3/h).
 • Nowe sieci wodociągowa i kanalizacyjna na obszarze inwestycyjnym.
 • Wygodna komunikacja drogowa przez obwodnicę Janikowa.
 • Teren przy trasie głównej magistrali kolejowej Poznań – Toruń- Olsztyn i Poznań - Bydgoszcz – Gdańsk z bocznicą kolejową.
 • Dobra infrastruktura komunalna, oświatowa, rekreacyjna i sportowa w Janikowie.

[FOTORELACJA]2392[/FOTORELACJA]

Inwestycję zrealizowano dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu, które zapewnia wsparcie inwestorów. COIE wskazało na atuty terenu inwestycyjnego w naszym województwie:

 • położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym linie należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co ułatwia dostęp do polskich rynków i dostawców, tak polskich, jak i zagranicznych,
 • dobry dostęp do infrastruktury społecznej, w tym szczególnie do jednostek medycznych i uzdrowiskowo-sanatoryjnych,
 • bogate zaplecze naukowo – badawcze,
 • bogactwo kulturowe (liczne zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługuje zespół staromiejski Torunia wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO) i walory przyrodnicze (Pojezierze Kujawskie z solankami), stwarzające podstawy dla rozwoju usług turystycznych i związanych z ochroną zdrowia,
 • wysoko rozwinięte rolnictwo, zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca, stanowiące fundament rozwoju przemysłu spożywczego,
 • tradycje przemysłowe, szczególnie przemysłu chemicznego, środków transportu i elektroniki ułatwiające znalezienie kontrahentów, jak i absolwentów szkół wyższych i zawodowych o specjalizacjach potrzebnych inwestorom,
 • dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej,
 • obecność ośrodków wspierających przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii w Toruniu.

Informacje dodatkowe

Janikowo liczące 8.000 mieszkańców leży 12 kilometrów na zachód od Inowrocławia. Rozwój miasta jest związany z przemysłem. Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda powstały w 1957 r. obecnie to zakład Ciech Soda Polska. W 2004 roku powstała spółka Janipol Meble znaczący producent i eksporter mebli tapicerowanych, największy zakład w Powiecie Inowrocławskim prowadzący dalszą rozbudowę. Dzięki przemysłowi w Janikowie z powodzeniem rozwijają się firmy budowlane i specjalistyczne z branży instalacyjnej i remontowej utrzymania linii produkcyjnych.

Janikowo leżące nad brzegiem jeziora liczącego blisko 16 km długości jest zadbane, czyste i zielone. Kryta pływalnia, nowoczesne szkoły, bogata infrastruktura sportowa, liczne miejsca noclegowe i dobra gastronomia zapewniają odpowiedni standard zamieszkania. Odległość do węzłów autostradowych A1 pod Toruniem 58 km oraz A2 w Koninie 80 km. Gmina Janikowo wybudowała w 2011 roku obwodnicę miasta ułatwiającą dojazd do nowych terenów. Niezawodne zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną (elektrociepłownia w Janikosodzie) pozwalają na budowę dużych instalacji. Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego i wsparcie ze strony samorządu ułatwiają szybką budowę.

Szczegóły na stronie www.janikowo.com.pl w zakładce „Dla inwestora”.

(ART. PROMOCYJNY)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA