Zamknij
REKLAMA

Czy komornik może zająć zwrot z podatku?

14:35, 27.06.2022 | Materiały partnera
Skomentuj

Zakres przedmiotów, które mogą zostać zajęte podczas egzekucji komorniczej jest bardzo szeroki. Zajęciu podlega np. wynagrodzenie za pracę czy emerytura. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik otrzymał np. zwrot podatku z Urzędu Skarbowego? Czy podlega on zajęciu na poczet długu?

Podstawowym środkiem, z którego komornik pozyskuje kwoty na poczet spłacenia wierzycieli dłużnika, jest wynagrodzenie za pracę. Zgodnie jednak z przepisami, nie może on zająć całego wynagrodzenia i na koncie dłużnika powinna pozostać przynajmniej pensja minimalna, aby był on w stanie się utrzymać. Komornik może też zająć emeryturę czy rentę, a także wystawić na sprzedaż cenne przedmioty dłużnika, takie jak np. droga biżuteria, sprzęty domowe czy samochód. Zajęciu podlegają też rachunki bankowe czy oszczędności dłużnika. Warto jednak pamiętać, że jakakolwiek egzekucja komornicza może być rozpoczęta dopiero po otrzymaniu odpowiedniego wyroku sądu, opatrzonego klauzulą wykonalności. Dłużnik musi zostać poinformowany o wszczęciu wobec niego postępowania komorniczego.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Niestety zwrot podatku nie jest wyłączony spod egzekucji komorniczej. Oznacza to, że kwota, która wpłynęła na konto dłużnika z Urzędu Skarbowego może zostać zajęta przez komornika. Komornik ma prawo zajmować konta bankowe dłużnika, przejmując zdecydowaną większość jego środków na poczet pokrycia długów, na koncie musi jednak pozostać kwota równa co najmniej wartości pensji minimalnej, tak aby dłużnik był w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe. Komornik nie może też zająć alimentów, jakie otrzymuje dłużnik. Wszystkie pozostałe wpływy na konto takie jak np. emerytura, renta czy właśnie zwrot podatku mogą być jednak zajęte przez komornika. W jaki sposób komornik może zająć zwrot podatku? Komornik musi w tym celu złożyć odpowiednie wezwanie do Urzędu Skarbowego, w którym zwraca się do Urzędu z prośbą, aby środki pieniężne przekierować na konto bankowe kancelarii komorniczej lub w niektórych przypadkach – Skarbu Państwa. Działanie jest to w pełni legalne i usankcjonowane przez prawo. Wezwanie to można złożyć w dowolnym czasie, nie obowiązują już dawne przepisy, które zezwalały komornikowi na złożenie takiego wniosku do Urzędu Skarbowego tylko między dniem złożenia przez dłużnika zeznania podatkowego, a dniem przyznania mu określonego zwrotu podatku. W innym okresie egzekucja komornicza ze zwrotu podatku nie była możliwa. Warto jednak pamiętać o tym, że komornik może zająć więcej niż jeden zwrot podatku, aż do czasu egzekucji kwoty całego długu. Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku? Można się tego dowiedzieć z artykułu https://money24.pl/jak-sprawdzic-czy-komornik-zajal-zwrot-podatku/ 

Czego nie zajmie komornik?

Na szczęście istnieje też kilka przedmiotów, które nie mogą zostać zajęte przez komornika. Przykładowo, komornik nie może zająć konta bankowego żony dłużnika, pod warunkiem, że nie przyczyniła się ona w żaden sposób do powstania długu. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Podczas egzekucji dłużnik ma też prawo zachować wszelkie środki higieny osobistej i to, co jest mu niezbędne do codziennego funkcjonowania. Egzekucji nie podlegają też lekarstwa czy żywność, a także wszystko to, co służy dłużnikowi do pracy i bez czego nie mógłby wykonywać swoich obowiązków zawodowych.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%