Zamknij
REKLAMA

Za co można dostać premię w pracy? Jak obliczyć jej wysokość?

12:54, 23.12.2020 | materiały partnera

Premia jest istotnym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników do jeszcze lepszego wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Służy ona również wyrażaniu uznania dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla zakładu pracy. Sprawdź, za co można dostać premię w pracy, jak obliczyć jej wysokość oraz czy musi ona zostać opodatkowana.

Premia w pracy - co to jest?

Premia to jeden ze składników wynagrodzenia, który stanowi uzupełnienie płacy zasadniczej. Zasady przyznawania premii określa się w kwocie brutto, a zatem przed opodatkowaniem. Pracownik może sprawdzić, ile pieniędzy wpłynie na jego konto wykorzystując kalkulator brutto netto.

Zasady przyznawania premii powinny być dokładnie określone w regulaminie. W związku z tym, że wysokość a konkretne osiągnięcia pracownika i ma ona na celu uznanie jego zasług. Premia w pracy pełni funkcję motywacyjną - ma zachęcać pracowników do większej efektywności, kreatywności czy pracowitości. Najczęściej ma ona charakter pieniężny, ale niekiedy przyznaje się ją również w formie bonów.

Warto również odróżnić premię od nagrody. Premia jest przyznawana za spełnienie konkretnego warunku i pracownik może domagać się jej wypłaty, a zatem ma charakter roszczeniowy. Z kolei nagroda jest uzależniona od subiektywnej oceny pracodawcy i ma charakter uznaniowy. Regulamin przedsiębiorstwa zazwyczaj nie precyzuje konkretnych warunków jej przyznawania. Co więcej, nagrody nie są wypłacane systematycznie ani nie dotyczą wszystkich osób w firmie. Pracownik nie może zatem domagać się od pracodawcy jej wypłaty.

Porozmawiaj o doświadczeniach dotyczących premii -> Forum: wynagrodzenia

Premia w pracy a ZUS

Tak, jak w przypadku wynagrodzenia zasadniczego, również premie i nagrody muszą być opodatkowane, ponieważ są one przychodem ze stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca przyznając premię swojemu pracownikowi, musi odprowadzić od niej podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS. Wysokość premii wyraża się w kwocie brutto. Jak ją obliczyć? Najłatwiejszym sposobem będzie użycie kalkulatora netto brutto i sprawdzenie, ile pieniędzy zostanie nam przyznane na rękę.

Za co można dostać premię? Rodzaje premii

Premie otrzymuje się za wyjątkowe osiągnięcia na rzecz zakładu pracy lub spełnienie wytycznych, znajdujących się w regulaminie. Wśród rodzajów premii wyróżnia się między innymi:

  • premię regulaminową - przyznawaną za spełnienie konkretnych warunków, zawartych w regulaminie firmy. Pracownik ma prawo żądać jej wypłacenia. Za co można dostać premię regulaminową? Na przykład za terminowe i jakościowe wykonywanie swoich obowiązków służbowych, przestrzeganie czasu pracy, wydajność, przestrzeganie regulaminu czy dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników;
  • premię uznaniową - ten rodzaj premii zależy wyłącznie od woli pracodawcy i nie ma określonych warunków jego przyznania. Premia uznaniowa może być przyznana na przykład za wzorowe wykonywanie obowiązków czy zaangażowanie w pracę.
  • premię frekwencyjną - ma ona na celu motywowanie pracowników do niebrania L4, urlopów na żądanie lub urlopów bezpłatnych bez konkretnej przyczyny. Najczęściej wygląda to tak, że pracownik otrzymuje premię, jeśli nie opuścił ani jednego dnia w pracy. Warto jednak dodać, że premia za obecność w pracy nie jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy, a zatem pracodawca ma pełną dowolność w określaniu kryteriów je przyznania.

Oprócz tego premie można podzielić również na:

  • zadaniową - premia przyznawana w zależności od tego, czy pracownik zrealizował konkretne zadanie. Może ją otrzymać pojedynczy pracownik lub cały zespół (premia zbiorowa);
  • motywacyjną - służy ona motywowaniu pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników w pracy.
(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA